?

Log in

No account? Create an account

Previous Entry Share Next Entry
Kaip rusų dispečeriai lydėjo Lecho Kaczinskio lėktuvą...
sherman
ryst1966
Katastrofa: rusų versijaarba čia

www.vesti.ru/videos

Rusų dispečerių šifruotė

http://www.mak.ru/russian/investigations/2010/files/tu154m_101/open_micr.pdf

Kastastrofa: lenkų interpretacijaTags:

  • 1
Na, akivaizdu, kad visoje šioje istorijoje vyrauja ne kažkokios nors techninės priežastys, o sveiko proto trūkumas. Kai kur tiesioginis, kai kur numanomas, dar kitur įsivaizduojamas.

Normalu, kada sprendimą leistis ar ne tokiomis oro sąlygomis priima aukštesnio rango pareigūnas. Kartą teko kristi "Spartanu", oro sąlygos prie Dušambės buvo neįmanomai bjaurios, dispečeriai siūlė mėštis lauk, tačiau apsispręsti leido pilotams. Tuo tarpu šie kreipėsi į lėktuve buvusį mūsų kariuomenės generolą, kuris savo ruožtu rekomendavo elgtis vienaip ar kitaip. Dabar galvoju, ar tasai generolas tuo metu buvo kokią burnelę padaręs? Ko gero - simboliškai taip. Pritempiant prie analogijų: ar būtų galima sakyti, kad "girtas lietuvių generolas spaudė lėktuvo pilotus elgtis vienaip ar kitaip"? Būnant lėktuve taip neatrodė. O kaip būtų interpretuojama klausantis tik "juodųjų dėžių" - kitas klausimas.

Faktas: gen. Blasikas turėjo susilaikyti nuo alkoholio (nors aš negirdžiu iš pateiktų duomenų, kad jis "spaudė", "įsakinėjo" ar "įtakojo"). Pavyzdys, kada Rusijos-Gruzijos karo metu Kaczinskio pilotai atsisakė leisti Tbilisyje ir skrido į Baku, rodo, kad šūdą tu jiems įsakysi, kada jie patys jaučia grėsmę.

Pilotai atidžiau įvykdyti savo pareigas, kad išvengtų techninių, šiuo atveju - aukščio matuoklio klaidų dėl neteisingai įvestų duomenų.

Dispečeriai savo darbo vietose neturėtų elgtis it drignių apsiėdę. Viena ranka "vesdami" lėktuvus, kita - vaikydami nežinia kur esančius kareivius. Telefonu karštligiškai ieškoti atsarginio oro uosto. Ir žiūrėti, blin, ką rodo, prietaisai jų darbo vietose.

Trys aspektai, kurie galėjo padėti išvengti katastrofos. Žinoma, ne faktas, kad būtų garantuotai jos išvengta.

  • 1