?

Log in

No account? Create an account

Previous Entry Share Next Entry
Subrendau dideliam nx
sherman
ryst1966
Kol mūsų varganas seimelis dar netapo vieta, kurioje dominuoja nuo teisminio persekiojimo besislapstantys elementai, gal būtų prasminga imtis kokių griežtesnių priemonių.

Antai po vakar įvykusio nesėkmingo mėginimo kyšininkavimu įtariamam E. Lementauskui panaikinti seimūnams Konstitucijos užtikrinamą neliečiamybės statusą, man - rašeivai - pakilo neregėtas spaudimas.

Todėl prisiimu viešus įžadus: niekada ir jokiomis aplinkybėmis savo profesiniuose reikaluose nekalbinsiu to Lementausko, niekada necituosiu jo pasakymų ir nekreipsiu dėmesio į jo inciatyvas.

Seimo frakcijas, kurios vakar išvengė balsavimo Lementausko neliečiamumo klausimu nuo šiol ignoruosiu kaip įmanydamas, nebet atsirastų kažkokių iniciatyvų, kurios būtųlabiau  įdomios ne man, o mano skaitytojams. Manau, kad boikotas neturėtų kenkti auditorijos interesams.

Seimas iš tikrųjų jau tapo įtariamųjų, apkaltintųjų prieglauda. Kai kuriems personažams taip pat iš tikrųjų ne tikrosios tarnystės visuomenei reikia Seime, o geidžiamo neliečiamybės instituto.

Niekuo nekaltinu Lementausko. Abejingai priimu jo dabar pateikiamas versijas (kaip ir jo oponentų), tačiau jo mėginimas išvengti teismo proceso, tskant - užtąsė viską: nuo žarnų iki smegenų.

Todėl būsiu dėkingas už perpostinimą, taip pat už profesionalų kolegų pageidavimą prisijungti prie boikoto iniciatyvos.


  • 1
ok.
juoba kad nieko įdomaus ar vertingo žurnalui jie per daug ir neišgeneruoja.

tarp tų frakcijų, berods, ir libsąjūdis, ar ne?

Ponas, tamsta visiškai teisus.

mane šitas *eilinis* seimo demaršas irgi sunervino. dėjau ant rinkimų apskritai. įstatymų leidybos organas, tvajumat.

  • 1