?

Log in

No account? Create an account

Previous Entry Share Next Entry
Ledi Breivik ir Antonovas
sherman
ryst1966
"Snoro" prezidento žmonos Sigitos Baranauskienės pasakojimai apie lietuviškos valdžios vykdomą terorą - isterija. Jos vyras šia prasme nedaug teatsilieka. Bet jų, įtariu, PR tikslais pateikiama teorija ir argumentai turi gilesnę potekstę ir galimai daug skaudesnes pasekmes.

http://www.alytausnaujienos.lt/alytausnaujienos/paskutinionumeriostraipsniai/?nid=7818


  • 1
Geras straipsnis, dėkoju.

  • 1